Pes přítel člověka 5/2020

 I v roce 2020 se na nás obrátila paní redaktorka z časopisu Pes Přítel Člověka a tak se naše Chaelundi Kurpas Green Ranch opět objevila v jednom z jejich dalších vydání, konkrétně v čísle 5/2020. Tentokrát článek, u kterého tvořily Chelseiny fotky ilustraci, pojednával o psí trikové výzvě, které se Chelsea na konci roku 2019 úspěšně zúčastnila. Zároveň byla Chelsea figurantkou pro ukázkový trik v tomto časopise. 

***************************************************************************************************

In 2020 we were contacted by a chier editor of dog magazine Pes přítel člověka (Dog - a man´s friend) again. That´s the reason why our Chaelundi Kurpas Green Ranch showed up in a newer issue of this magazine, namely in issue nr. 5/2020. This time there was an article about dog tricks and a dog trick challenge whose one of participants our Chelsea was. She was one of 6 succesful participants who achieved a full score in this challenge. Article was accompanied with Chelsea´s photographs and she illustrate a "how to teach a dog a handstand" trick in this issue.

 

    103202899 594464144512296 3468672811829244302 n         103580553 2320947994876817 7473325752436671537 n

 *************************************************************************************************

V září 2019 nás oslovili redaktoři z periodik o psech. Dostalo se nám takové pocty, že se naši psi objevili nejen v jednom, ale dokonce ve dvou různých periodikách, která v Čechách již mnoho let vycházejí.

V časopise Svět psů, číslo 10/2019 jsou otištěny fotografie našeho chovného psa Kurpas´ Scooter , psa z vrhu "Ch" Chemist Kurpas Green Ranch, chovné feny Kurpas´ Ready Or Not a její dcery Chaelundi Kurpas Green Ranch, která je již rovněž chovnou fenou a také feny Baccara Keira Anima, která je vnučkou našeho veterána Corado-A-Dingo Gold Florén.

V časopise Pes přítel člověka, číslo 10/2019 je pak otištěn článek o noseworku, jež ilustrují fotografie feny z našeho "CH" odchovu Chaelundi Kurpas Green Ranch.

 

***************************************************************************************************

In September we were contacted by editors of dog magazines. We were very honoured by the fact that pictures of our dogs were published not in one magazine, but even in two of the longest issued dog magazines in the Czech Republic. 

Dog magazine called Svět psů (A dog´s world), issue 10/2019 published photographs of our stud dog Kurpas´ Scooter, a dog from litter "Ch" Chemist Kurpas Green Ranch, a stud bitch Kurpas´ Ready Or Not and her daughter Chaelundi Kurpas Green Ranch, which is a stud bitch as well. And last but not least the magazine published a photo of a bitch called Baccara Keira Anima who is a granddaughter of our veteran Corado-A-Dingo Gold Florén.

In the second dog magazine called Pes přítel člověka (Dog - a man´s friend), issue 10/2019, there is an article about nosework. This article is illustrated by pictures of a bitch from our litter "CH" Chaelundi Kurpas Green Ranch.

 

Svět psů 10/2019

001 002

IMG 20191011 0002 page 001 IMG 20191011 0003 page 001

IMG 20191011 0004 page 001 IMG 20191011 0005 page 001

 

 ***************************************************************************************************

Pes přítel člověka 10/2019

IMG 20191011 0006 page 001  IMG 20191011 0007 page 001

IMG 20191011 0001 page 001


 

(c) 2017 Green Ranch. Tvorba stránek pro chovatele.

Tvorba stranek pro chovatele